TIRRITO Sac. LUIGI

Sac.
LUIGI
TIRRITO
Presbitero religioso
28-06-1934
19-04-1962