RUTA Sac. OTTAVIO

Sac.
OTTAVIO
RUTA
Presbitero diocesano
-----------------------
12-08-1933
14-07-1957